Czworolist pospolity wśród innych roślin rosnących na dnie łęgu ( olszyn)

Występuje w olszynach ( łęgach) grądowiejących. Zakwita w drugiej dekadzie maja. Owocem tej rośliny jest czarna jagoda.

Te zdjęcie wykonałem w olszynach za os. "Leśna Dolina". Te rośliny rosną również w olszynach za os. "Zielone Wzgórza" i "Słoneczny Stok".