Czeremcha zwyczajna na początku maja

Ta roślina rośnie w olszynach, a nawet na obrzeżach suchszych lasów.

Owoce jej są jadalne; są słodkie i bardzo cierpkie. Liśćmi tej rośliny żywią się larwy namiotnika czeremszaczka. Zjedzenie nawet wszystkich liści nie powoduje obumarcia rośliny.

Roślina ta rozmnaża się przy pomocy nasion roznoszonych przez ptaki i wegetatywnie (ukorzeniają się dolne gałązki przylegające do ziemi).