Chrzan pospolity w połowie maja

Rośnie przy drogach, płotach na glebie gliniastej i próchnicznej (np. nad ciekami wodnymi).

Ta roślina "wyszła" z pól i rośnie dziko. Należy do rodziny kapustowatych ( krzyżowych).

Do strony głównej