Borówka czarna

Rośnie w niżej położonych lasach iglastych ( np. w borach mieszanych) na glebach kwaśnych.