Bodziszek łąkowy

Rośnie na łąkach położonych na glebie organicznej i użytkowanych ekstensywnie.

Zaczyna kwitnąć w czerwcu.

Tą roślinę można odnaleźć np. w dolinie cieku Bażantarka.

Do strony głównej