Bóbr europejski

Zdjęcie tego ssaka wykonałem w dolinie rzeki Biała  w okolicy miasta Białystok.