Biedrzeniec mniejszy

Rośnie na lekkich glebach mineralnych na otwartym terenie ( np.przy lasach, na polanach leśnych, przy drogach). Kwitnie w lecie.