Bażyna czarna

Tę roślinę fotografowałem w dolinie Rospudy.