Babka szerokolistna

Rośnie przy ścieżkach na glebach średnio zwięzłych.